Aktualności

Krzysztof Pietrusewicz zastępcą przewodniczącego Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości 04.04.2023 10:03

 

W dniu 23 marca br. pracownik Katedry Automatyki i Robotyki WE dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT decyzją Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości został powołany na Zastępcę Przewodniczącego Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości w województwie zachodniopomorskim.

 

Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości to organy opiniodawczo-doradcze, których celem jest tworzenie wspólnie z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości rekomendacji dla władz krajowych i samorządowych w obszarze przemysłu przyszłości. Rady Regionalne są ważnym, lokalnym elementem ekosystemu transformacji cyfrowej, głównie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Funkcjonują one na terenie całego kraju, co umożliwia sieciowanie ich działań. Platforma Przemysłu Przyszłości inicjuje partnerstwa pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na poziomie regionalnym: instytucjami otoczenia biznesu, administracją, uczelniami i Hubami Innowacji Cyfrowych. Prof. Krzysztof Pietrusewicz od 1 czerwca będzie kierował w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jednym z 11 EDIHów (Hubów Innowacji Cyfrowych), HPC4Poland, którego Liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Projekt EDIH zakłada wsparcie transformacji w kierunku przemysłu przyszłości MŚP z naszego regionu.