Aktualności

Konkurs Engineer 4 Science 2023 rozstrzygnięty! 21.06.2023 13:55

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska wyłoniono najlepsze prace dyplomowe na największych i najbardziej znaczących uczelniach technicznych w Polsce.

Głównym celem konkursu było wyszukanie najbardziej oryginalnych i innowacyjnych prac dyplomowych na rynku oraz promowanie wyróżniających się Absolwentów uczelni wyższych z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki i obszarów pokrewnych poprzez ocenę merytoryczną złożonych w konkursie prac przez reprezentantów z Przemysłu oraz Uczelni. Laureatami konkursu Engineer 4 Science 2023 na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostali:

- I miejsce (najlepsza praca) - inż. Juliusz Kopczyński (kierunek: teleinformatyka) za pracę „Projekt i wykonanie sprzęgaczy modowych dla modów LP01 i LP11”. Promotor: dr inż. Grzegorz Żegliński

- Wyróżnienie I stopnia – inż. Daniel Karczewicz (kierunek: teleinformatyka) za pracę „System sterowania symulatorem błędów światłowodowych”. Promotor: dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT

Serdecznie gratulujemy zarówno Laureatom jak i ich Promotorom!

Oficjalna ogólnopolska gala wręczenia nagród odbędzie się w październiku 2023 r., jednak już teraz nasi laureaci (aktualnie studenci studiów II stopnia) odebrali listy gratulacyjne oraz upominki z rąk Dziekana dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT oraz Koordynatora Konkursu na Wydziale Elektrycznym ZUT dr. inż. Piotra Lecha.

Patroni konkursu: PS IEEE, Centrum GovTech Polska, CERN, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR+, Łukasiewicz - PIAP, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS oraz ELKApw.

Partnerami Biznesowym w konkursie są firmy Intel oraz Samsung Electronics.

Patronami Medialnymi są Polskie Radio Trójka oraz Radio Gdańsk S.A.

Partner Technologiczny: firma Billon.

 

Fot: Anna Bieniek