Aktualności

Jubileuszowy XXX Konkurs im. Adama Smolińskiego 07.10.2021 11:40

Zarząd Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) informuje, że w bieżącym roku organizuje po raz trzydziesty Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki; w szczególności dotyczące badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.

Nagrody będą ufundowane przez instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki w kraju.

Osoby zainteresowane Konkursem proszone są o kontakt z Sekretariatem Komitetu:

dr inż. Maciej Linczuk

 mlinczuk@elka.pw.edu.pl

+48 22 234 7986.

 

Pełne zgłoszenie pracy do Konkursu następuje drogą elektroniczną poprzez stronę WWW Komitetu (nie mailowo).

 

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

  • pracę dyplomową w formacie PDF
  • skan opinii promotora oraz recenzentów,
  • skan zaświadczenia o ukończeniu studiów,

 

Zgłoszenie pracy na konkurs zostanie potwierdzone e-mailem.

 

Termin zgłaszania prac upływa 5 listopada 2021 r.