Aktualności

Jubileusz Profesor Ewy Weinert-Rączki 11.07.2023 13:53

W dniu 7 lipca 2023 r. podczas sesji specjalnej VII w ramach Polskiej Konferencji Optycznej w Toruniu odbył się Jubileusz 70-lecia urodzin Profesor Ewy Weinert-Rączki. Uroczystość poprowadzili współprzewodniczący Komitetu Naukowego PKO prof. dr hab. Czesław Radzewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Prorektor ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT. W sesji specjalnej uczestniczyli naukowcy z wielu ośrodków optycznych i fotonicznych w Polsce oraz pracownicy Katedry Telekomunikacji i Fotoniki Wydziału Elektrycznego ZUT.

Profesor Ewa Weinert-Rączka z naszą uczelnią związana jest od dawna. Po ukończeniu studiów została zatrudniona w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej, a od 2001 roku pracuje na Wydziale Elektrycznym, najpierw pełniąc funkcję Dyrektora Instytutu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, a od 2010 roku Kierownika Katedry Telekomunikacji i Fotoniki. W kadencji 1999-2002 sprawowała także funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Elektrycznego ówczesnej Politechniki Szczecińskiej, a w ostatnich latach była kierownikiem wielu projektów badawczych.

Pani Profesor posiada ogromne doświadczenie zawodowe, które zdobyła uczestnicząc w różnych szkołach i stażach. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z właściwościami materiałów nieliniowych optycznie oraz zastosowaniami nieliniowych zjawisk optycznych w strukturach światłowodowych.

Jednym z ważnych osiągnięć zespołu kierowanego przez prof. Ewę Weinert-Rączkę było stworzenie od podstaw w latach 2009-2010 nowoczesnego Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki, przygotowanego do prowadzenia badań w dziedzinie optoelektroniki, fotoniki oraz telekomunikacji światłowodowej. Pani Profesor jest współtwórcą dwóch ważnych konferencji: Polskiej Konferencji Optycznej oraz Nonlinear Optics Applications (NOA).

Jako wykładowca Pani Ewa Weinert-Rączka prowadziła lub prowadzi wykłady m.in. z fizyki, optoelektroniki, podstaw fotoniki, techniki światłowodowej oraz zastosowań optyki nieliniowej. Jest promotorem oraz recenzentem licznych prac doktorskich oraz wniosków habilitacyjnych, a także członkinią kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz zespołów redakcyjnych czasopism naukowych. Jest również współautorką (wraz z prof. Mirosławem Karpierzem) podręcznika „Nieliniowa optyka światłowodowa”, wydanego przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) w Warszawie.

 

Foto: Organizatorzy Polskiej Konferencji Optycznej / Fundacja Candela