Aktualności

Information on the results of the competition for a post-doc position 25.06.2024 13:56

Information on the results of the competition for a post-doc position in the research project "Investigation of electromagnetic properties of terahertz meta-surfaces tunable using multidirectional magnetic field" financed by the National Science Center under the OPUS 24 LAP program at the Center for Electromagnetic Field Engineering and High Frequency Techniques at the Faculty of Electrical Engineering, ZUT in Szczecin

Based on the assessment of applications submitted as part of the competition announced on the websites: bip.zut.edu.pl, we.zut.edu.pl, and www.ncn.gov.pl, aimed at employing a person in the position of research assistant professor (post-doc ), on June 25, 2024, the selection committee recommended the employment of Dr. Muhammad Abbas Khan.

Chairman of the selection committee, project manager

Prof. Przemysław Łopato 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu badawczego „Badanie właściwości elektromagnetycznych metapowierzchni terahercowych przestrajalnych za pomocą wielokierunkowego pola magnetycznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 24 LAP w Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie

Na podstawie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na stronach: bip.zut.edu.plwe.zut.edu.pl, oraz www.ncn.gov.pl, mającego na celu zatrudnienie osoby na stanowisku adiunkta naukowego (post-doc), dnia 25.06.2024 r. Komisja konkursowa zarekomendowała zatrudnienie dra Muhammad Abbas Khan.

Przewodniczący komisji konkursowej, kierownik projektu

dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT