Aktualności

Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Elektrycznym 06.10.2020 15:58

W dniu 5 października 2020 roku odbyła się tradycyjna, choć zupełnie odmienna w swojej formie, immatrykulacja studentów stacjonarnych I stopnia. Ze względów bezpieczeństwa uroczystość została przeprowadzona w trzech różnych salach, oddzielnie dla każdego kierunku studiów.

Spotkania poprowadził Dziekan Wydziału dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, w obecności Prodziekana ds. organizacji i rozwoju dr. hab. inż. Pawła Dworaka, prof. ZUT oraz Prodziekanów ds. studenckich i kształcenia - dr. hab. inż. Piotra Paplickiego, prof. ZUT oraz dr. hab. inż. Marcina Ziółkowskiego, prof. ZUT.

W swoim wystąpieniu inaugurującym kolejny rok akademicki prof. Krzysztof Okarma, Dziekan Wydziału, wyraził  głębokie przekonanie, iż najcenniejszą wartością studiów uniwersyteckich jest bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami, wynikający z tradycyjnej relacji mistrz-uczeń. 

Dlatego podjęliśmy decyzję, iż dopóki to będzie możliwe, wszystkie zajęcia na I roku studiów będą prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych i reżimu bezpieczeństwa. Wierzę, że również Wy dołożycie wszelkich starań, aby nam w tym pomóc, ponieważ tak naprawdę jest to nasze pierwsze wspólne zadanie – zadbanie razem o bezpieczną i efektywną realizację zajęć. - powiedział prof. Krzysztof Okarma.

Następnie prof. Paweł Dworak opowiedział o możliwościach i szansach jakie daje podjęcie studiów na Wydziale Elektrycznym. Zachęcał do pełnego wykorzystania czasu studiów, tak aby pozostał on w pamięci na długie lata. 

Podczas spotkania odbyło się ślubowanie studentów I roku. Przeprowadził je Prodziekan ds. studenckich i kształcenia – prof. Marcin Ziółkowski. 

Na koniec uroczystości o prawach i obowiązkach każdego studenta opowiedział Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - prof. Piotr Paplicki.

W tym roku studia stacjonarne I stopnia na WE rozpoczęło 186 studentów.