Aktualności

Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Elektrycznym 05.10.2021 15:47


W dniu 4 października 2021 roku odbyła się tradycyjna immatrykulacja studentów stacjonarnych I stopnia. Spotkanie poprowadził Dziekan Wydziału dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, w obecności Prorektora ds. organizacji i rozwoju dr. hab. inż. Krzysztofa Pietrusewicza, prof. ZUT, Prodziekana ds. organizacji i rozwoju dr. hab. inż. Pawła Dworaka, prof. ZUT oraz Prodziekanów ds. studenckich i kształcenia - dr. hab. inż. Piotra Paplickiego, prof. ZUT oraz dr. hab. inż. Marcina Ziółkowskiego, prof. ZUT.

W swoim wystąpieniu inaugurującym kolejny rok akademicki prof. Krzysztof Okarma, Dziekan Wydziału, wyraził  głębokie przekonanie, iż najcenniejszą wartością studiów uniwersyteckich jest bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami, wynikający z tradycyjnej relacji mistrz-uczeń.

Jestem przekonany, iż dzisiejszy dzień, na długie lata zapadnie w Waszej pamięci jako dzień szczególnie dla Was radosny. Zaczniecie pisać swoją historię – każdy trochę inną, nie zawsze łatwą – ale uwieńczoną, mam nadzieję, licznymi dyplomami ukończenia studiów na naszym Uniwersytecie - powiedział prof. Krzysztof Okarma.

Prof. Paweł Dworak opowiedział o możliwościach i szansach jakie daje podjęcie studiów na Wydziale Elektrycznym. Zachęcał do pełnego wykorzystania czasu studiów, tak aby pozostał on w pamięci na długie lata. Podczas spotkania odbyło się ślubowanie studentów I roku. Przeprowadził je Prodziekan ds. studenckich i kształcenia – prof. Marcin Ziółkowski. Na koniec uroczystości o prawach i obowiązkach każdego studenta opowiedział Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - prof. Piotr Paplicki.

Immatrykulację uświetnił występ zespołu muzycznego studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd pod kierunkiem dr. inż. Jana Bursy.

W tym roku studia stacjonarne I stopnia na WE rozpoczęło 158 studentów.