Aktualności

Habilitacja dr Jekatieriny Sklyar 29.04.2024 08:07

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Rada Dyscypliny Naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadała dr Jekatierinie Sklyar stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Dr hab. Jekatierina Sklyar jest pracownikiem naukowym Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie od 2022 roku w Katedrze Automatyki i Robotyki na stanowisku adiunkta.

Obszary zainteresowań naukowych dr hab. Jekatieriny Sklyar dotyczą m.in. problemu odwzorowania nieliniowych układów na liniowe, problemu rozpoznawania obrazów, niektórych problemów sterowania optymalnego układów w przestrzeniach skończenie wymiarowych, problemu dystrybucji spektralnej dla układów z opóźnieniem typu neutralnego.

W ramach swojej działalności naukowej dr hab. Jekatierina Sklyar współpracowała z Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca w latach 2009-2015 (Meksyk), uczestniczyła jako badacz naukowy grupy „Control and Optimization” w międzynarodowym projekcie „Análisis, Teoría de Operadores Moderna y sus Aplicaciones en la Física Matemática” oraz współpracowała naukowo-organizacyjnie w ramach członkostwa w komitecie organizacyjnym cyklu międzynarodowych konferencji Differential Equtions and Control Theory (DECT) z V. N. Karazin Kharkiv National University, Charków (Ukraina) w latach 2016–2019.

Poza osiągnięciami naukowymi, dr hab. Jekatierina Sklyar angażowała się w popularyzację nauki. Niejednokrotnie wyjeżdżała prowadzić wykłady naukowo-popularyzacyjne do gimnazjów i szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadań projektów „As kompetencji” i  „Studiowanie matematyki może być atrakcyjne”.

Przez wiele lat pełniła funkcje koordynatora programu wymiany akademickiej Erasmus.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Fot: Natalia Lisowska