Aktualności

Grant IMPRESS-U dla zespołu prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy 17.06.2024 09:47

Naukowcy Wydziału Elektrycznego ZUT zrealizują projekt we współpracy międzynarodowej z zespołami z Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych.

Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy otrzymał grant wysokości 400 tys. zł w konkursie IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine). Celem IMPRESS-U jest wspieranie wybitnych badań naukowych i technicznych oraz edukacji i innowacji poprzez współpracę międzynarodową, a także promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich naukowców z globalnym środowiskiem naukowym.

Głównym zagadnieniem, którego dotyczy zwycięski projekt, jest polepszenie teledetekcji lidarów satelitarnych. Teledetekcja to metoda zdalnego pomiaru obiektów lub powierzchni dokonywana na przykład z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z oddalenia na powierzchni ziemi. Ważnym elementem systemów teledetekcji są, obok radarów i sonarów, lidary satelitarne pozwalające na wykonanie pomiarów powierzchni Ziemi w zakresie jej struktury topologicznej m.in. lasów, rzek i zbiorników wodnych, obszarów pustynnych, trawiastych, czy też zurbanizowanych. Dzięki danym pozyskanym z tego źródła możemy pogłębić zrozumienie wielu zjawisk występujących na Ziemi, zwłaszcza procesów zachodzących w ekosystemie, które determinują obieg składników odżywczych, wody i węgla na Ziemi. Aktualne możliwości pomiarowe lidarów satelitarnych są ograniczone, zarówno pod względem rozdzielczości przestrzennej, jak również zasięgu.

Partnerami w projekcie są naukowcy z National Aerospace University w Charkowie oraz University of Delaware. Celem projektu jest zbadanie możliwości użycia metod uczenia maszynowego, w szczególności dla głębokich sieci neuronowych, do rekonstrukcji trójwymiarowego obrazu terenu na podstawie danych z kompresyjnego lidara satelitarnego uzyskiwanych z wysokości kilkuset kilometrów o jakości porównywalnej z wynikami uzyskiwanymi z wysokości kilkuset metrów. Rolą polskiego zespołu, w ścisłej współpracy z zespołem ukraińskim, jest opracowanie odpowiednich funkcji strat, w szczególności bazujących na dostosowaniu i modyfikacji zaproponowanych wcześniej hybrydowych wskaźników jakości dla różnych rodzajów obrazów, a także ich weryfikacja dla danych z pomiarów satelitarnych oraz lotniczych udostępnionych przez zespół amerykański.

– Mam nadzieję, że dzięki realizacji projektu IMPRESS-U uda nam się zacieśnić współpracę z zespołami z Charkowa oraz University of Delaware. W prace projektowe planujemy zaangażować kilku młodych naukowców, więc liczymy na zainteresowanie ich tematem prowadzonych badań, a także na poszerzenie zainteresowań badawczych mojego zespołu – podsumowuje Krzysztof Okarma.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami badań eksploracyjnych nad kompresją generatywną dla kompresyjnego lidara.

Fot. Aurelia Kołodziej/WTiICh ZUT