Aktualności

Dwoje studentów z Wydziału Elektrycznego laureatami stypendium Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT 20.10.2022 15:16

Czworo studentów pierwszego roku - w tym dwoje z Wydziału Elektrycznego ZUT - zostało wyróżnionych przez Fundację na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie. Młodzi zdolni co miesiąc będą dostawać 2 tys. zł stypendium. 

Fundacja uniwersytecka przyznała stypendia czterem najlepszym tegorocznym maturzystom z dwóch wydziałów, którzy rozpoczęli naukę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W pierwszym roku działalności fundacji wpłynęło ponad 50 wniosków
o stypendium.  

Laureatami stypendium z Wydziału Elektrycznego zostali: Weronika Urbaniak oraz Jakub Pierzchała.

Weronika Urbaniak studiuje automatykę i robotykę. Jest finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.  Jakub Pierzchała podjął studia na tym samym kierunku jako absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie. Interesuje się fizyką, geopolityką i piłką nożną.

Fundacja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wyróżnia najzdolniejszych maturzystów. Stypendia przyznawane są absolwentom szkół średnich, którzy podjęli naukę na ZUT, mają wysoką średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły, ponadprzeciętne wyniki z matury, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. Komisja stypendialna bierze również pod uwagę sytuacje losowe, które mogą stanowić przeszkodę w podjęciu studiów wyższych. Fundacja ZUT będzie wypłacać stypendia przez 10 miesięcy. Aktualnie środki na ten cel przekazało szczecińskie przedsiębiorstwo budowlane Calbud, które jest głównym fundatorem stypendiów.   

W uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w czwartek, 20 października wzięli udział m.in.: rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. Jacek Wróbel, prezes fundacji Arkadiusz Terman oraz wiceprezes Edward Osina.