Aktualności

Drugi nabór na praktyki zawodowe w ramach Erasmus+ w roku 2020/2021 21.04.2020 20:06

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+. Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 lipca 2020 i zakończonych do 15 września 2021.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/praktyka.html

Z uwagi na stan epidemii, skany wypełnionych i podpisanych wniosków przesyłać należy mailem na adres koordynatora wydziałowego: justyna.jonczyk@zut.edu.pl do dnia 15 czerwca 2020 r. Do wniosku powinno zostać dołączone potwierdzenie przyjęcia na praktykę przez firmę - brak potwierdzenia spowoduje warunkową kwalifikację na wyjazd.

Średnia ocen zostanie uzupełniona przez dziekanat. Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o zgłoszenie tego faktu w momencie przesyłania wniosku wyjazdowego.