Aktualności

Dr Barbara Grochowalska laureatką konkursu NCN 18.12.2020 22:24

Dr Barbara Grochowalska została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki - Miniatura 4, otrzymując grant naukowy na realizację projektu pt. "Badanie struktury wewnętrznej i ocena stanu złożonych materiałów przy wykorzystaniu aktywnej termografii podczerwonej z wieloma źródłami wzbudzenia".

W ramach tego projektu przeprowadzi badania materiałów kompozytowych oraz materiałów produkowanych metodą druku 3D za pomocą aktywnej termografii podczerwonej. Ich celem jest określenie wpływu parametrów struktury wewnętrznej materiałów na zjawisko przepływu ciepła.

 fot. Aurelia Kołodziej