Aktualności

Czwarty nabór na wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus+ 04.10.2021 15:58

Informujemy o uruchomieniu czwartego naboru na wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus+. Dotyczy on wyjazdów realizowanych w okresie od 22 listopada 2021 do 28 lutego 2022, zgodnie z organizacją zajęć w ramach semestru zimowego 2021/2022 uczelni przyjmującej.

 

Harmonogram naboru zaplanowany jest następująco:

 1 – 31 października: nabór wniosków, wnioski zaopiniowane przez koordynatorów wydziałowych składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

2 – 12 listopada: ocena formalna wniosków, sporządzenie protokołu z kwalifikacji do 15 listopada 2021: ogłoszenie wyników naboru

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne-dla-nauczycieli-akademickich/dokumenty-zgloszeniowe.html

 

WAŻNE: Wniosek o wyjazd dydaktyczny kandydata do uczelni partnerskiej, w której zrealizował on już pobyt dydaktyczny wymaga szczególnego uzasadnienia (wspólne programy kształcenia, szkoła letnia, etc.).