Aktualności

AK SEP laureatem konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 05.06.2024 08:07

Z radością informujemy, że konkurs w ramach IV edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został rozstrzygnięty i spośród 314 zgłoszonych do konkursu projekt Akademickiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich zakwalifikował się do finansowania.

Ministerstwo Nauki przeznaczy łącznie prawie 10 mln zł na wsparcie studenckich kół naukowych, a dofinansowanie otrzymają 153 innowacyjne projekty. Na liście nagrodzonych znajdują się prestiżowe uczelnie wyższe, a wśród nich Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu 2020 r. Jego celem jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Nagrodzone przedsięwzięcie „Płatowiec bezzałogowy zasilany paliwem wodorowym” (nr projektu: SKN/SP/601873/2024) Akademickiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzyma dofinansowanie w wysokości 58 250 zł. Opiekunem naukowym koła jest dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT, a Jakub Sudoł – student I roku na kierunku elektrotechnika – będzie kierował zespołem projektowym. Przy wstępnych założeniach projektowych, oprócz Jakuba, pracował także doktorant WE ZUT mgr inż. Michał Cichowicz. W dalszych pracach będą również uczestniczyli inni członkowie AK SEP.

Celem projektu jest zbudowanie takiego płatowca bezzałogowego, który na jednym tankowaniu wodoru będzie mógł pokonać większy dystans niż dotychczas stosowane rozwiązania elektryczne znajdujące się na rynku.

Płatowiec bezzałogowy to mały dron poruszający się jak konwencjonalny samolot, a źródłem jego zasilania będzie wspomagane przez akumulator ogniwo wodorowe PEM, które przeprowadza reakcję elektrochemicznej konwersji wodoru na wodę oraz energię elektryczną.

Jeżeli projekt zakończyłby się sukcesem, to mógłby być zaadaptowany do różnych funkcji wymagających dużego zasięgu, takie jak lotnicze badania geograficzne, pomiary jakości powietrza, bądź jako dron poszukiwawczo-ratunkowy. Jednak aby mógłby być zaadaptowany, należałoby go dalej rozwijać w celu dalszego zwiększenia zasięgu oraz udźwigu.

Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia przy realizacji projektu.

Fot. Kamila Kozioł/ZUT