Aktualności

Adam Żywica doktorem nauk inżynieryjno-technicznych 11.10.2022 15:58

W dniu 22 września 2022 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Adama Żywicy pt. "Obrazowanie rozkładu konduktywności elektrycznej obiektów słaboprzewodzących z zastosowaniem tomografii magnetoakustycznej ze wzbudzeniem indukcyjnym". Promotorem pracy był dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT. Recenzentami rozprawy byli: dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich) oraz dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG (Politechnika Gdańska).

 

Komisja Doktorska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W dniu 10 października 2022 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał mgr. inż. Adamowi Żywicy stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

 

Streszczenie pracy doktorskiej oraz jej recenzje dostępne są na stronie: tiny.pl/9q9qk