Współpraca z zagranicą

Badania naukowe prowadzone są zarówno przez zespoły skupiające pracowników poszczególnych jednostek Wydziału jak i przez zespoły interdyscyplinarne, w skład których wchodzą pracownicy kilku jednostek Wydziału, innych wydziałów ZUT a także innych uczelni i instytutów – również zagranicznych.  Wieloletnie kontakty naukowe Wydziału z partnerami zagranicznymi znajdują swoje odzwierciedlenie w podpisanych umowach o współpracy z następującymi uczelniami i instytutami zagranicznymi:

Ponadto pracownicy Wydziału utrzymują bezumowne kontakty naukowe z pracownikami wielu uczelni zagranicznych, m.in.: