Priorytetowe kierunki badań prowadzonych na Wydziale Elektrycznym

  • Badania nieniszczące z wykorzystaniem metod elektromagnetycznych
  • Innowacyjne technologie przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii
  • Inżynieria i diagnostyka wysokonapięciowa
  • Modelowanie i zarządzanie systemami technicznymi i biologicznymi
  • Systemy diagnostyki i sterowania w czasie rzeczywistym
  • Fotonika oraz optoelektronika w technice, biomedycynie i telekomunikacji
  • Eksploracja, przetwarzanie i transmisja sygnałów oraz danych
  • Przetwarzanie i analiza obrazów w technice i biomedycynie