Oferta usługowa

Ekspertyzy w zakresie

 • innowacyjności planowanych do wdrożenia technologii, urządzeń i systemów automatyki,
 • układów automatyki i pomiarów,
 • optymalności planowanych do wdrożenia komponentów sprzętowo-programowych,
 • stosowanych i planowanych do wdrożenia systemów automatyki i pomiarów oraz systemów diagnostyki procesowej,
 • opracowania założeń technicznych i technologicznych modernizowanych maszyn i urządzeń,
 • projektowania systemów diagnostyki procesów, wizualizacji SCADA/HMI, archiwizacji oraz integracji warstw procesu z warstwami zarządzania przedsiębiorstwa,
 • analizy pola akustycznego urządzeń, elektroakustyka i inżynieria nagrań dźwiękowych,
 • inżynierii biomedycznej (technologie biomedyczne),
 • opiniowania o innowacyjności planowanych inwestycji z wymienionych obszarów.,
 • badań środowiskowych pełnych oraz wg PRS oraz Lloyd (materiały elektrotechniczne, urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne),
 • badań oleju izolacyjnego (próba skrócona),
 • oceny oddziaływania pól elektrycznych i magnetycznych 50Hz na środowisko naturalne i środowisko pracy,
 • instalacji elektrycznych,
 • innowacyjności technologii i rozwiązań elektrotechnicznych,
 • ekspertyz przyłączeniowych odnawialnych źródeł energii do krajowego systemu elektroenergetycznego,
 • systemów telekomunikacyjnych
 • telekomunikacyjnych sieci miejscowych,
 • złącz i urządzeń optotelekomunikacyjnych,
 • telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej,
 • telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych.

Badania, pomiary, usługi analityczne

 • projektowanie układów sterowania dyskretnego procesami technologicznymi z wykorzystaniem układów PLC oraz PAC, projektowanie układów napędowych maszyn obróbczych
 • szybkie prototypowanie i wdrażanie różnorodnych algorytmów regulacji (od PID po zaawansowane układy predykcyjne dla obiektów wielowymiarowych),
 • opracowanie koncepcji, dobór narzędzi programowych, doradztwo w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania sprzętowego automatyzowanych bądź monitorowanych procesów, maszyn i urządzeń,
 • oprogramowanie systemów wizualizacji, diagnostyki i nadzoru, maszyn i procesów,
 • modelowanie i komputerowa symulacja procesów decyzyjnych, tworzenie systemów ekspertowych wspomagające procesy decyzyjne,
 • opracowanie systemów monitorowania układów automatyki, maszyn, również w oparciu o rozwiązania bezprzewodowe,
 • projektowanie systemów sterowania i wizualizacji obrabiarek CNC (frezarki, tokarki),
 • projektowanie i dobór systemów pomiarowych zależnie od specyfiki automatyzowanego procesu,
 • opracowywanie zaleceń modernizacyjnych używanych maszyn i urządzeń,
 • informatyzacja procesów produkcyjnych,
 • zastosowania zaawansowanej techniki elektronicznej oraz technologii informatycznych w biomedycynie, biometrii i inżynierii akustycznej,
 • komputerowa analiza sygnałów medycznych,
 • badania i modelowania właściwości fizycznych materiałów ferromagnetycznych,
 • przetwarzanie i identyfikacja wybranych sygnałów elektrodiagnostycznych,
 • algorytmy przetwarzania obrazów,
 • analiza, przetwarzanie i kodowanie sygnału mowy,
 • badania wysokonapięciowe izolacji napięciem przemiennym 50Hz do 110kV i napięciem udarowym do 400kV,
 • badania jakościowe materiałów dla elektrotechniki,
 • badania jakości energii i wpływu układów energoelektronicznych na sieć zasilającą,
 • kompleksowe projekty, pomiary i prototypowanie układów energoelektronicznych,
 • energoelektroniczne zasilacze dla technologii zimnej plazmy,
 • badania, pomiary i diagnostyka maszyn elektrycznych,
 • optymalizacja pracy układów elektroenergetycznych,
 • optymalizacja dostaw energii elektrycznej,
 • projektowanie specjalizowanych maszyn elektrycznych,
 • bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektrycznych,
 • eksploatacja i niezawodność zasilania systemów elektroenergetycznych,
 • ochrona przeciwporażeniowa w układach elektrycznych,
 • urządzenia i systemy mikrofalowe,
 • metody badań nieniszczących materiałów magnetycznych, niemagnetycznych i dielektrycznych,
 • analiza i synteza pól elektromagnetycznych,
 • nadprzewodnictwo i lewitacja magnetyczna,
 • algorytmy sztucznej inteligencji w zastosowaniach do zadań identyfikacji,
 • przetworniki indukcyjne,
 • ekranowanie pól elektromagnetycznych,
 • montaż audio oraz wideo (liniowy oraz nieliniowy),
 • postprodukcja audio i wideo,
 • przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesorów sygnałowych (DSP) i klastrów komputerowych,
 • systemy telewizji cyfrowej,
 • techniki studia wirtualnego,
 • systemy motion capture, motion tracking i camera tracking,
 • badania statystyczne ruchu w sieciach komputerowych,
 • widmowa analiza sygnałów,
 • systemy dźwięku dookólnego i przestrzennego,
 • systemy syntezy obrazów 3D
 • badania środowiskowe w komorze klimatycznej o bardzo dużych rozmiarach do prowadzenia badań w zakresie temperatur (-40 … +60 st.C) i wilgotności (0 … 100%),
 • telekomunikacyjne systemy dostępowe instalowane w szafach zewnętrznych,
 • systemy zasilania telefonii komórkowej,
 • telekomunikacyjne, teleinformatyczne i multimedialne systemy montowane w szafach i stojakach wewnętrznych,
 • systemy telekomunikacyjne przeznaczone do pracy pod ziemią,
 • urządzenia do zakańczania, łączenia i przełączania telekomunikacyjnych torów przewodowych,
 • badania obudów zakończeń kablowych i urządzeń telekomunikacyjnych oraz osłon hermetycznych,
 • połączenia kabli miedzianych i światłowodowych,
 • złączy światłowodowych spajanych i rozłącznych,
 • urządzenia do połączeń i przełączeń torów optotelekomunikacyjnych,
 • rury i osprzęt do telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej,
 • urządzenia zabezpieczające i ostrzegawczo-lokalizacyjnych.

Szkolenia, warsztaty, kursy

 • technologie informacyjne w automatyce,
 • wizualizacja procesów przemysłowych,
 • projektowanie systemów sterowania maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • programowanie cyfrowych serwonapędów w aplikacjach produkcyjnych, m.in. zgodnie z normą PLCopen Motion Control,
 • optymalizacja produkcji z użyciem najnowocześniejszych narzędzi informatycznych,
 • programowanie sterowników PLC/PAC, m.in. zgodnie z normą IEC 61131-3,
 • tworzenie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa z użyciem technologii OPC,
 • identyfikacja i optymalizacja właściwości dynamicznych obiektów sterowania,
 • wdrażanie narzędzi kontroli jakości produkcji,
 • projektowanie z zastosowaniem metod Sztucznej Inteligencji,
 • podpis cyfrowy,
 • programowalne układy scalone,
 • techniki biomedyczne,
 • inżynieria dźwięku,
 • inżynieria wysokonapięciowa na statkach,
 • materiały elektroizolacyjne,
 • ochrona środowiskowa urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego,
 • energoelektroniczne układy zasilania,
 • inteligentne instalacje budynkowe,
 • projektowanie cad instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych,
 • odnawialne źródła energii elektrycznej,
 • badania nieniszczące materiałów magnetycznych, niemagnetycznych i dielektrycznych,
 • radiografia cyfrowa,
 • technologie www,
 • grafika komputerowa,
 • inżynieria multimedialna.
 • technologie informacyjne w automatyce,
 • wizualizacja procesów przemysłowych,
 • projektowanie systemów sterowania maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • programowanie cyfrowych serwonapędów w aplikacjach produkcyjnych, m.in. zgodnie z normą PLCopen Motion Control,
 • optymalizacja produkcji z użyciem najnowocześniejszych narzędzi informatycznych,
 • programowanie sterowników PLC/PAC, m.in. zgodnie z normą IEC 61131-3,
 • tworzenie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa z użyciem technologii OPC,
 • identyfikacja i optymalizacja właściwości dynamicznych obiektów sterowania,
 • wdrażanie narzędzi kontroli jakości produkcji,
 • projektowanie z zastosowaniem metod Sztucznej Inteligencji,
 • podpis cyfrowy,
 • programowalne układy scalone,
 • techniki biomedyczne,
 • inżynieria dźwięku,
 • inżynieria wysokonapięciowa na statkach,
 • materiały elektroizolacyjne,
 • ochrona środowiskowa urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego,
 • energoelektroniczne układy zasilania,
 • inteligentne instalacje budynkowe,
 • projektowanie cad instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych,
 • odnawialne źródła energii elektrycznej,
 • badania nieniszczące materiałów magnetycznych, niemagnetycznych i dielektrycznych,
 • radiografia cyfrowa,
 • technologie www,
 • grafika komputerowa,
 • inżynieria multimedialna.

Inne usługi

 • usługi w zakresie nagrań studyjnych i montażu dźwięku.