Oferta usługowa Laboratorium Badania Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych

Ekspertyzy w zakresie

 • systemów telekomunikacyjnych,
 • telekomunikacyjnych sieci miejscowych,
 • złącz i urządzeń optotelekomunikacyjnych,
 • telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej,
 • telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych.

Badania, pomiary, usługi analityczne

 • badania środowiskowe w komorze klimatycznej o bardzo dużych rozmiarach do prowadzenia badań w zakresie temperatur (-40 ... +60 st.C) i wilgotności (0 ... 100%),
 • telekomunikacyjnych systemów dostępowych instalowanych w szafach zewnętrznych,
 • systemów zasilania telefonii komórkowej,
 • telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych systemów montowanych w szafach i stojakach wewnętrznych,
 • systemów telekomunikacyjnych przeznaczonych do pracy pod ziemią,
 • urządzeń do zakańczania, łączenia i przełączania telekomunikacyjnych torów przewodowych,
 • badania obudów zakończeń kablowych i urządzeń telekomunikacyjnych oraz osłon hermetycznych,
 • połączeń kabli miedzianych i światłowodowych,
 • złącz światłowodowych spajanych i rozłącznych,
 • urządzeń do połączeń i przełączeń torów optotelekomunikacyjnych,
 • rur i osprzętu do telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej,
 • urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczo-lokalizacyjnych.