Współpraca z przemysłem, organizacjami naukowymi i technicznymi

Wydział aktywnie współpracuje z otoczeniem przemysłowym oraz jednostkami transferu technologii. Podpisane zostały umowy z przedstawicielami różnych segmentów przemysłu elektrotechniki, automatyki oraz rynku telekomunikacyjnego, w tym z  EatonMoeller Electric, Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik GmbH, Astor, Tieto, PŻM S.A., Bosch Rexroth, DGS Poland czy Energo-Complex Sp z o.o. Celem współpracy jest podwyższenie atrakcyjności Wydziału Elektrycznego na rynku edukacji i pracy oraz aktywna współpraca naukowa z firmami. Współpraca ta umożliwia Wydziałowi dostęp do najnowszych rozwiązań przemysłowych pozwalając uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne. Umowy umożliwiają również studentom zdobycie certyfikatów kompetencyjnych w ramach prowadzonych na Wydziale zajęć.

Partnerzy przemysłowi Wydziału

 

W roku 2008 utworzony został na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej Zespół ds. Analiz Sieci Elektroenergetycznych i Elektrowni Niekonwencjonalnych. Jest to zespół ekspercki, zajmujący się analizą możliwości przyłączeniowych odnawialnych źródeł energii do krajowego systemu energetycznego, a także technicznymi aspektami rozwoju energetyki rozproszonej. Głównym zadaniem zespołu jest wykonywanie ekspertyz wpływu przyłączenia farm wiatrowych na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego.

Współpraca z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii obejmuje szereg działań wspierających szeroko rozumiany transfer technologii, pomoc firmom innowacyjnym i organizacjom w wymianie technologicznej, animację działania regionalnych inicjatyw klastrowych, audyty i opracowania. W ramach tych działań powstała baza danych rozwiązań i usług Wydziału dla przedsiębiorstw, regularnie organizowane są spotkania klastra Zielona Chemia czy też lokalne targi chemiczne, gdzie przedstawiane są rozwiązania Wydziału w dziedzinie automatyki dla przemysłu chemicznego. Pracownicy Wydziału często występują w roli ekspertów sporządzających opinie o innowacyjności maszyn, urządzeń i instalacji.

Na Wydziale Elektrycznym od 2000 roku  działa Laboratorium Badania Jakości Urządzeń i Osprzętu Telekomunikacyjnego, aktualnie znajdujące się w strukturze Katedry Telekomunikacji i Fotoniki. W laboratorium wykonywane są badania na zgodność z normami międzynarodowymi IEC, ITU-T czy GR-CORE oraz branżowymi TPSA, Orange. Laboratorium wykonuje również nietypowe ekspertyzy dotyczące elementów, urządzeń i systemów z zakresu optoelektroniki i  optotelekomunikacji.

W listopadzie 2010 uruchomiono nowoczesne Laboratorium technologii teleinformatycznych i fotoniki. Laboratorium przygotowane jest do prowadzenia badań w dziedzinie fotoniki oraz telekomunikacji światłowodowej i umożliwia między innymi:

  • prowadzenie badań właściwości nowych materiałów i urządzeń optycznych, w tym nieliniowych światłowodów planarnych i paskowych, matryc światłowodowych, światłowodów fotonicznych i mikrostrukturalnych,
  • testowanie nowych standardów telekomunikacyjnych poprzez budowę i badanie teleinformatycznych optycznych sieci odniesienia,
  • badanie jakości elementów sieci teleinformatycznych.