Projekty naukowo-badawcze

Międzynarodowe programy badań naukowych i działalności badawczo-rozwojowej

 • DeICE-UT - Wind turbine blade Anti / De-icing, combined Ultrasonic guided wave and vibration system (VII Program Ramowy) Okres realizacji: 2013 – 2015 Kierownik: dr inż. Krzysztof Jaroszewski
 • iLOAD - Partnership for developing energy efficient intelligent load handling system (VII Program Ramowy) Okres realizacji: 2013 - 2016 Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
 • Novel purification technique for the treatment of waste air in the manufacturing process of paraformaldehyde (LIFE+) Okres realizacji: 2013-2014 Kierownik projektu: dr inż. Marcin Hołub
 • AxleInspect - Development of Novel Inspection Techniques For Train Axles (VII Program Ramowy) Okres realizacji: 2011-2013 Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 • HEMOW - Health Monitoring of Offshore Wind Farms (VII Program Ramowy) Okres realizacji: 2011-2015 Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 • Plasma Enhanced Catalysis for Diesel Exhaust Treatment (Program ERA-NET MARTEC) Okres realizacji: 2009-2011 Kierownik projektu: dr inż. Marcin Hołub
 • QualiTi – Development of New and Novel Quality Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry (VII Program Ramowy) Okres realizacji: 2008-2011 Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady prof. nadzw. ZUT
 • SubCTest – Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea Inspection of Offshore Structure Welds (VII Program Ramowy) Okres realizacji: 2008-2010 Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady prof. nadzw. ZUT

Projekty związane z programami zrównoważonego rozwoju kraju i regionów

 • STEP - Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality and reuse of sewage sludge (Interreg South Baltic) Okres realizacji: 2018 – 2021 Kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
 • Energoelektronika w erze Elektromobilności (Interreg Fundusz Małych Projektów) Okres realizacji: 2018 – 2019 Kierownik projektu: dr inż. Marcin Wardach
 • Zintegrowany system do komplementarnej oceny stanu konstrukcji żelazobetonowych metodami elektromagnetycznymi Okres realizacji: 2013-2015 Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Frankowski
 • Attracting investments in plasma-based air and water cleaning technologies (Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2014) Okres realizacji: 2012-2014 Kierownik projektu: dr inż. Marcin Hołub
 • Algorytm identyfikacji odkształceń uzwojeń transformatorów na podstawie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2011 - 2013 Kierownik projektu: dr inż. Szymon Banaszak
 • Synteza, analiza i optymalizacja nowej klasy analogowych wąskopasmowych filtrów zaporowych o zmiennych w czasie parametrach do efektywnego tłumienia interferencji w sygnałach biomedycznych Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2011 - 2013 Kierownik projektu: dr inż. Jacek Piskorowski
 • Plasma based Technologies for environment protection in Baltic Sea Region (INTERREG IVB) Okres realizacji: 2009-2012 Kierownik projektu: dr inż. Marcin Hołub

Projekty badawcze: rozwojowe, własne, promotorskie, wspólne

 • Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji Typ projektu: badawczo-rozwojowy Okres realizacji: 2018-2021 Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • Badanie struktury wewnętrznej i ocena stanu złożonych materiałów przy wykorzystaniu aktywnej termografii podczerwonej z wieloma źródłami wzbudzenia Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2020-2021 Kierownik projektu: dr Barbara Grochowalska
 • Metody inteligentnego przetwarzania obrazów i sekwencji wideo bazujące na wskaźnikach jakości obrazu dla nowych zastosowań Typ projektu: badawczy (współpraca naukowa z Ukrainą) Okres realizacji: 2020-2021 Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT
 • Badanie wpływu lokalnego odkształcenia materiału na zjawisko szerokopasmowego rezonansu ferromagnetycznego w stalach niskowęglowych Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2019-2021 Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
 • Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym paśmie częstotliwości Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2019-2020 Kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
 • Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji Typ projektu: badawczo-rozwojowy Okres realizacji: 2018-2021 Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowej Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2018-2019 Kierownik projektu: dr inż. Marcin Wardach
 • Wykorzystanie maszyn synchronicznych o wzbudzeniu hybrydowym do konstrukcji wysokosprawnych napędów elektrycznych Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2016-2019 Kierownik projektu: prof. dr hab inż. Ryszard Pałka
 • Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej i rozbudowanego dwufazowego modelu matematycznego silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi w procesie syntezy predykcyjnych algorytmów regulacji prądu Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2015-2018 Kierownik projektu: mgr inż. Rafał Piotuch
 • Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych Typ projektu: badawczo-rozwojowy Okres realizacji: 2014 - 2017 Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 • Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej i telekomunikacji optycznej Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2011 - 2014 Kierownik projektu: dr hab. Ewa Weinert-Rączka, prof. nadzw. ZUT
 • Silnik elektryczny z regulacją strumienia magnesów trwałych do napędu samochodów Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2011 - 2013 Kierownik projektu: prof. dr hab inż. Ryszard Pałka
 • Badania porównawcze obrabiarkowych osi serwonapędowych z napędem konwencjonalnym oraz nowoczesnym napędem w postaci silników liniowych Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2011 - 2013 Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Broel-Plater
 • Zaawansowane układy i algorytmy sterowania nieliniowymi obiektami dynamicznymi MIMO Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2011 - 2013 Kierownik projektu: dr inż. Paweł Dworak
 • Rezonansowy przekształtnik tranzystorowy do zasilania reaktora plazmy nietermicznej Typ projektu: promotorski Okres realizacji: 2011 - 2012 Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2010 - 2013 Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Chady prof. nadzw. ZUT
 • Wykorzystanie technik wizyjnych pozycjonowania przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2010 - 2013 Kierownik projektu: dr hab. inż. Stefan Domek prof. nadzw. ZUT
 • Wybrane układy magnetycznej tomografii indukcyjnej do badania obiektów słaboprzewodzących Typ projektu: promotorski Okres realizacji: 2010 - 2012 Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 • Algorytmy i metody szacowania jakości wielokanałowego sygnału audio Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2009 - 2012 Kierownik projektu: dr inż. Eugeniusz Kornatowski
 • Budowa prototypowego systemu do badań mikroobróbki skrawaniem - badania i modelowanie procesu Typ projektu: rozwojowy Okres realizacji: 2009 - 2012 Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Broel-Plater
 • Identyfikacja niejednorodności strukturalnych układów mechanicznych Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2009 - 2012 Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Chlewicki
 • Inteligentny system analizy radiogramów Typ projektu: rozwojowy Okres realizacji: 2009 - 2012 Kierownik projektu: prof. dr inż. Ryszard Sikora
 • Ocena stanu technicznego kondensatorowych przepustów wysokiego napięcia Typ projektu: rozwojowy Okres realizacji: 2009 - 2012 Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Subocz prof. nadzw. ZUT
 • Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Typ projektu: badawczy Okres realizacji: 2009 - 2012 Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Pietrusewicz

Projekty inwestycyjne oraz związane z podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki

 • System spektroskopii obrazowania terahercowego Typ projektu: inwestycyjny. Okres realizacji: 2020 Kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
 • Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, priorytet 02 – Infrastruktura B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych) Okres realizacji: 2009-2010 Kierownik projektu: dr hab. Ewa Weinert-Rączka prof. nadzw. ZUT
 • Budowa pilotowej instalacji do fotokatalitycznego oczyszczania ścieków i związków organicznych (Program „Inicjatywa Technologiczna I” -Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Okres realizacji: 2008-2010 Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Subocz prof. nadzw. ZUT