Opłaty za studia i powtarzanie zajęć dla doktorantów

Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie

Studia Kierunek Za semestr
III stopnia Automatyka i Robotyka 1950 zł
III stopnia Elektrotechnika 1950 zł

Faktura VAT za semestralną (lub ratalną) opłatę za studia wydawana jest na życzenie zainteresowanego w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego (pokój A212a, tel. 91 4494316). Prośbę o wydanie takiego dokumentu należy zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od daty dokonania przelewu do p. Brygidy Jakubek brygida.jakubek@zut.edu.pl.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach doktoranckich

Studia Stawka Za
III stopnia 10 zł każdą godzinę powtarzanej formy zajęć

Pliki do pobrania