Planowane limity przyjęć na studiach II stopnia (magisterskie)

Planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018:

semestr zimowy

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka - -
elektrotechnika - 60
teleinformatyka - -

semestr letni

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka 45 -
elektrotechnika 45 -
teleinformatyka 45 -