Planowane limity przyjęć na studiach I stopnia (inżynierskie)

Planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020:

semestr zimowy

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka 90 -
elektrotechnika 90 90
teleinformatyka 90 -

semestr letni

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka - -
elektrotechnika - -
teleinformatyka - -