Katedra Zastosowań Informatyki

Kierownik katedry

prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski

Adres

ul. Sikorskiego 37

70-313 Szczecin

Tematyka badań naukowych

Obszary działalności naukowo-badawczej Katedry Zastosowań Informatyki koncentrują się wokół zagadnień technik komputerowych, inżynierii oprogramowania oraz inżynierskich zastosowań metod analizy numerycznej, w następujących zagadnieniach:

  • wykorzystania metod sztucznej inteligencji, m.in. do rozpoznawania wzorców;
  • przetwarzania, kompresji, analizy i automatycznej klasyfikacji jednowymiarowych sygnałów cyfrowych, m.in. sygnałów biomedycznych;
  • algorytmów rekonstrukcji obrazów cyfrowych z projekcji wykorzystywanych w systemach obrazowania medycznego oraz szybkiej inspekcji przemysłowej, w szczególności tomografii komputerowej (CT), pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET) oraz tomografii rezonansu elektromagnetycznego (EPR),
  • komputerowego modelowania dynamiki procesów elektromagnetycznych i cieplnych oraz identyfikacji dynamiki obiektów, których te procesy dotyczą,
  • komputerowego modelowania oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości akustycznej,
  • zastosowania modeli kolejkowych.

Pracownicy