Katedra Elektrotechnologii i Diagnostyki

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. Sikorskiego 37Kierownik katedry

dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT

Adres

ul. Sikorskiego 37

70-313 Szczecin

 • badania materiałów elektrotechnicznych
 • technika wysokich napięć
 • ocena stanu technicznego generatorów i transformatorów
 • badania środowiskowe materiałów i urządzeń
 • spektroskopia dielektryczna ultraniskich i ultrawysokich częstotliwości
 • badania materiałów z recyklingu pod kątem ponownego ich użycia w elektrotechnice
 • zastosowanie elektrotechnologii w ochronie środowiska
 • analiza numeryczna pól elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych
 • zastosowanie algorytmów opartych na metodzie elementów skończonych do diagnostyki transformatorów i urządzeń elektrycznych
 • modelowanie pól cieplnych w urządzeniach elektrycznych
 • zastosowanie wibroakustyki w diagnostyce transformatorów i urządzeń elektrycznych
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych
 • aspekty technologiczne wykonawstwa i eksploatacji elektroenergetycznych sieci okrętowych
 • technologia i zarządzanie procesami wytwarzania wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wymagań jakościowych
 • systemy eksploatacji urządzeń elektrycznych
 • materiały elektrotechniczne do trudnych warunków eksploatacyjnych

Współpraca

 • Uniwersytet Techniczny w Ilmenau, Niemcy
 • Energo-Complex Sp. z o.o.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Laboratoria

 • Laboratorium Badań Środowiskowych
 • Laboratorium Pomiarowe Właściwości Materiałów
 • Laboratorium Wysokich Napięć

Pracownicy