Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. Sikorskiego 37Kierownik katedry
prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski

Adres ul. Sikorskiego 37 70-313 Szczecin>

Tematyka badań naukowych

 • Numeryczne i analityczne metody analizy i syntezy pól elektromagnetycznych
 • Elektromagnetyczne metody badań nieniszczących
 • Badania nieniszczące metodami magnetycznymi i prądów wirowych
 • Badania nieniszczące metodą radiografii komputerowej
 • Badania nieniszczące metodą mikrofalową
 • Badania nieniszczące metodą elektromagnetyczno-akustyczną (EMAT)
 • Badania nieniszczące materiałów kompozytowych z wykorzystaniem układów terahercowych
 • Modelowanie elektromagnetycznych układów badań nieniszczących
 • Projektowanie przetworników elektromagnetycznych do badań nieniszczących
 • Algorytmy automatycznej identyfikacji defektów
 • Algorytmy sztucznej inteligencji w zastosowaniu do identyfikacji
 • Biomagnetyzm
 • Ekranowanie pól elektromagnetycznych
 • Zastosowanie narzędzi i metod informatyki w elektrotechnice i elektronice
 • Komputerowe modelowanie układów z elementami elektromagnetycznymi o zmiennej strukturze
 • Wyznaczanie parametrów modeli nieliniowych
 • Metody statystyczne i optymalizacyjne w aspekcie ich zastosowania w elektrotechnice

Współpraca

 • Indyjski Instytut Technologiczny w Chennai, Indie
 • Uniwersytet Techniczny w Ilmenau, Niemcy
 • Uniwersytet w Oita, Japonia
 • Uniwersytet w Perugii, Włochy

Laboratoria

 • Laboratorium Anten i Mikrofal
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 1
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 2
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 3: radiografia komputerowa
 • Laboratorium Badań Nieniszczących 4

Pracownicy