Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki

Mapa pokazująca gdzie znajduje się budynek wydziału przy ul. 26 Kwietnia 10Kierownik katedry dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT

Adres korespondencyjny ul. Sikorskiego 37 70-313 Szczecin

Siedziba ul. 26 Kwietnia 10 71-126 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • algorytmy syntezy wielowymiarowych układów sterowania
 • sterowanie adaptacyjne i predykcyjne liniowymi i nieliniowymi procesami dynamicznymi
 • odporne struktury układów regulacji o wielu stopniach swobody
 • hybrydowa regulacja predykcyjna i odporna nieliniowych procesów wielowymiarowych
 • implementacja systemów automatyki rozproszonej DCS w układach mechatronicznych, w tym:

  • sterowanie ruchem maszyn zgodnie z normą PLCopen Motion Control
  • zagadnienia związane z dynamicznymi i statystycznymi korektami parametrów procesu obróbki
  • aktywna i semi-aktywna eliminacja drgań z wykorzystaniem inteligentnych materiałów
  • diagnostyka wibroakustyczna i wizyjna procesów skrawania
  • badania i modelowanie procesów mikroobróbki

 • automatyczna generacja kodu sterowników PLC/PAC i jej wykorzystywanie w szybkim prototypowaniu układów regulacji
 • identyfikacja i modelowanie układów dynamicznych dla celów sterowania i optymalizacji
 • zastosowania metod sztucznej inteligencji w technice i systemach diagnostyki technicznej, w tym:

  • synteza układów rozmytych do zadań sterowania procesami technologicznymi
  • modelowanie obiektów przemysłowych z wykorzystaniem sieci neuronowych i logiki rozmytej
  • optymalizacja z zastosowaniem metod ewolucyjnych

 • sterowanie robotami i manipulatorami przemysłowymi o wielu stopniach swobody ruchu, w tym:

  • metody efektywnego sterowania siłą w manipulatorach przemysłowych
  • planowanie trajektorii ruchu manipulatora na podstawie obróbki obrazów w czasie rzeczywistym
  • projektowanie równoległych struktur kinematycznych wraz z systemami sterowania ruchem
  • metody programowania robotów przemysłowych w warunkach fuzji sensorów

 • technologie internetowe i sieci komputerowe, w tym:

  • inżynieria zabezpieczeń sieci komputerowych
  • Usering i rola „czynnika ludzkiego” w IT security

 • projektowanie systemów SCADA
 • sterowanie ruchem i położeniem pływających jednostek morskich
 • regulatory temperatury oraz nieciągła i quasi-ciągła regulacja temperatury

Współpraca

 • Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy
 • Uniwersytet w Rostocku, Niemcy
 • ASTOR Sp. z o.o.
 • Beckhoff Polska
 • Bernecker&Rainer Polska
 • Bosch Rexroth Polska
 • Control Engineering Polska
 • Grupa MPL, Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce
 • logi.cals Austria Kirchner SOFT GmbH
 • National Instruments Polska
 • Tieto Poland
 • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

Laboratoria

 • Akademia SIEMENS
 • Laboratorium Manipulatorów Przemysłowych
 • Laboratorium Podstaw Automatyki
 • Laboratorium Programowalnych Układów Automatyki
 • Laboratorium Robotów Mobilnych
 • Laboratorium Systemów SCADA
 • LabView Academy
 • Pracownia Komputerowa
 • Pracownia Prototypowania Układów Automatyki
 • Pracownia Systemów Sterowania w Mechatronice

Pracownicy